BETA
Unigro BE Affiliate Program

Unigro BE Affiliate Program

Does Unigro BE have an affiliate program?

Yes, the Unigro BE affiliate program is available from the AWin affiliate network.
Unigro BE screenshot
https://www.unigro.be/

What countries can I promote this program in?

At minimum and depending on network you should be able to promote the Unigro BE affiliate program in Belgium. Other regions also might be available for this program. You should contact the administers of the program to find out more.

How do I join the Unigro BE affiliate program?

In order to apply to the Unigro BE affiliate program you usually need to be a direct member of the program, or a member of AWin . Details of each program and the network are shown below, along with links to each program. Even if you are a member of these networks already, just click through to the program, login and join.

AWin logo

Unigro BE affiliate program by AWin

Wie is Unigro?

Unigro biedt een ruim assortiment aan van kwaliteitsproducten aan topprijzen: huishoudelektro, hifi, telecom en entertainment, maar ook meubelen, huislinnen, speelgoed, e-games, beauty-, tuin- en vrijetijdsartikelen en nog veel meer. Ze zijn vooral dé specialist in binnenhuisinrichting en vrije tijd. Unigro.be kreeg vorig jaar een Be.Commerce award in de categorie hifi/multimedia. Een sterke online speler dus, met uitgebreide affiliate mogelijkheden!

USP’s van het programma:

Uniek is dat Unigro aankopen op krediet aanbiedt, ‘betaling per maand’.

Commissie: bovengemiddelde vergoeding tot 9,6% bij een gemiddelde orderwaarde van € 450.

Wisselende, aantrekkelijke aanbiedingen met nieuwe banners.

Om de 3 weken een nieuwe promotie- en prijsknaller (met uitzonderlijke voorwaarden en cadeau’s)

Kortingscode websites, cashback en e-mailing (na goedkeuring preview) is toegestaan!

Promotie mogelijk via datafeed, deeplinks en banners.

Altijd 500x500 banners beschikbaar in de Marketplace voor e-mail marketing.

Speciale acties mogelijk voor topverkopers.

Vergoedingen sales en leads

Segment

Orderwaarde

Sale vergoeding

General

Tot € 5.000 orderwaarde

4,8 % op de gerealiseerde orderwaarde

Bronze

Vanaf € 5.000 tot € 10.000 orderwaarde

6,4 % op de gerealiseerde orderwaarde

Silver

Vanaf € 10.000 tot € 15.000 orderwaarde

8 % op de gerealiseerde orderwaarde

Gold

Vanaf € 15.000 orderwaarde

9,6 % op de gerealiseerde orderwaarde

BELANGRIJKE INFORMATIE:

Unigro heeft richtlijnen opgesteld voor het gebruik van reclamemateriaal dat het aankopen op krediet via Unigro promoot. Deze richtlijnen zijn van toepassing indien u promotiemateriaal wil gebruiken dat niet afkomstig is van Unigro. Voor al het materiaal afkomstig van Unigro geldt dat dit reeds goedgekeurd is en zonder aanpassingen gebruikt mag worden! Klik hier voor de richtlijnen.

De meeste van onze aankopen gebeuren op krediet. Hierdoor kunnen we pas sales goedkeuren als ze onze credit check hebben doorstaan. Dit heeft voor onze affiliates 2 gevolgen die we graag tevoren aangeven:

We kunnen pas transacties goedkeuren een maand na de transactiedatum.

We hebben een hoog aantal transacties die niet goedgekeurd worden. (ongeveer 45% van de krediettransacties en-aanvragen worden afgekeurd.)

Unigro.be - meer wordt mogelijk

In meer dan 70 jaar tijd heeft Unigro naambekendheid verworven als postorderbedrijf. Gespecialiseerd in wooninrichting, biedt Unigro zijn klanten een van de meest volledige collecties aan, gaande van meubels en linnengoed tot huishoudtoestellen en hi-fi en nog veel meer. Unigro heeft ook een complete professionele service: levering aan huis, montage van de meubels, installatie en programmering van elektrische huishoudtoestellen en hi-fi, etc.. Dankzij de vele vormen van betaling, kan de klant gemakkelijk zijn bestelling betalen. Zo kan hij bijvoorbeeld kiezen voor een betaling op maat, een formule die hem in staat stelt gespreide betalingen uit te voeren. Deze betaling op maat maakt Unigro uniek onder adverteerders.

Qui est Unigro?

Unigro offre une large gamme de produits de qualité à des prix records: appareils électroménagers, Hi-fi & Multimédia,  mais aussi des meubles, linge de maison, jouets, jeux électroniques, beauté, jardin et de loisirs et bien plus encore. Ils sont particulièrement specialisés dans la décoration intérieure et les loisirs. Unigro.be a obtenu l'année dernière le prix e-commerce dans la catégorie HiFi / multimédia, et pour poursuivre ce succès, ils ont besoin de votre aide!

USPs du programme:

Achat unique: Unigro autorise le crédit, .

Commission: au-dessus de la rémunération moyenne à 9,6%, avec un panier moyen de 450 €.

Des offres attractives renouvelées chaque semaine. Unigro essaie de lancer une nouvelle promotion au moins une fois toutes les 3 semaines.

Sites de coupons et code e-mailing (après approbation) sont permis!

Promotion par l'intermédiaire de datafeeds, des deeplinks et bannières.

Toujours des bannières 500x500 disponibles sur le marketplace.

Actions spéciales possibles pour les meilleurs vendeurs.

Commissions

Segment

Valeur de la vente

Commission sur les ventes

General

Jusqu'à € 5,000

4,8% sur la valeur de la vente

Bronze

De € 5,000 à € 10,000

6,4%  sur la valeur de la vente

Silver

De 10.000 € à € 15,000

8%  sur la valeur de la vente

Gold

A partir de € 15,000

9,6%  sur la valeur de la vente

INFORMATION IMPORTANTE:

Unigro a établi des lignes directrices pour l'utilisation de matériel publicitaire qui favorise les achats à crédit. Ces lignes directrices s’appliquent si vous souhaitez utiliser le matériel promotionnel qui ne provient pas d’Unigro. Tout le matériel d’Unigro déjà approuvé peut être utilisé sans aucune modification! Cliquez ici pour les lignes directrices.

La plupart de nos achats sont effectués à crédit. En conséquence, nous ne pouvons approuver les ventes que s’ils ont réussi notre test de vérification de crédit. Cela a deux conséquences pour nos affiliées que nous souhaitons indiquer à l'avance:

Nous ne pouvons pas approuver les opérations un mois après la date de transaction.

Nous avons un nombre élevé de transactions qui ne sont pas approuvées (Environ 45% des transactions et des demandes de crédit sont rejetées.)

Unigro.be - Bien vivre, c'est possible

En plus de 70 ans, Unigro a acquis une réputation de vente par correspondance. Spécialisé dans l'ameublement, Unigro offre à ses clients l'une des collections les plus complètes, allant de l'ameublement et linge de maison, aux appareils ménagers et hi-fi et bien plus encore. Unigro a également un service professionnel complet: livraison à domicile, montage de meubles, installation et programmation des appareils électroménagers et hi-fi, etc … grace aux nombreuses formes de paiement, le client peut facilement payer sa commande. Donc, il peut opter pour un paiement sur mesure, une formule qui lui permet d'effectuer des paiements échelonnés. Ce paiement sur mesure rend Unigro unique parmi les annonceurs.

For full details click through to AWin to find out more.
Join Program