Helpfind.pl Affiliate Program

Helpfind.pl affiliate program

Adtraction logo

Helpfind.pl affiliate program by Adtraction

The Helpfind.pl affiliate program is available from the Adtraction affiliate network. It has been listed under the insurance sector.

Commission is up to 65.00 PLN. This program has a cookie length of 30 days.

Witamy w programie afiliacyjnym Helpfind!

Każdy kredytobiorca może przed terminem zawartym w umowie spłacić swoje zobowiązanie wobec banku. W takiej sytuacji otwiera się przed nim droga do odzyskania pobranej przez bank prowizji, która niejednokrotnie wynosi nawet 20%. Pieniądze należą się konsumentowi także w przypadku konsolidacji kredytów i pożyczek. Aby otrzymać propozycję zwrotu bankowego wystarczy przesłać umowę kredytową oraz potwierdzenie wcześniejszej spłaty.

ETAP I - analiza wstępna

Ustalenie, czy Klient:

-spłacił przed czasem kredyt konsumencki, rozumiany jako:

---> kredyt konsumencki - hipoteczny, zaciągnięty po 21.07.2017 r., spłacony przez klienta przed terminem, określonym w harmonogramie spłat;

---> kredyt konsumencki - gotówkowy, zaciągnięty po 17.12.2011 r., spłacony przez klienta przed terminem, określonym w harmonogramie spłat.

- zawarł kredyt na osobę fizyczną (firmy oraz jednoosobowe działalności gospodarcze nie są objęte ochroną Ustawy);

Na tym etapie prosimy Klienta o przesłanie dokumentów do analizy.

ETAP II - analiza prawna

Klient zobowiązany jest przesłać wymagane dokumenty.

Analiza prawna trwa do 72h w dni robocze i jest bezpłatna.

Wracamy do Klienta z informacją, jaką kwotę wykupu możemy mu zaproponować.

Klient nie ma obowiązku zawierać z nami umowy.

ETAP III - zawarcie umowy

Helpfind zawiera z Klientem umowę cesji wierzytelności.

Klient zobowiązany jest przesłać oryginały umowy kredytowej oraz dwie kopie przesłanych mu dokumentów.

ETAP IV - wypłata do sprzedaży wewnętrznej (Helpfind dodzwonili się, potwierdzili dane podane na formularzu i zgody na przetwarzanie, użytkownik jest zainteresowany rozmową na temat zwrotu z prowizji bankowej za spłacony kredyt konsumencki, lead nie jest duplikatem, użytkownik przeszedł etap pierwszy czyli analizę wstępną).

CPS: użytkownik, z którym HelpFind.pl zawarł umowę cesji wierzytelności.

For full details click through to Adtraction to find out more.
Join Program
Helpfind.pl screenshot
helpfind.pl

What countries can I promote this program in?

At minimum and depending on network you should be able to promote the Helpfind.pl affiliate program in Poland.

How do I join the Helpfind.pl affiliate program?

In order to apply to the Helpfind.pl affiliate program you usually need to be a direct member of the program, or a member of Adtraction .