Helloprint DK Affiliate Program

Helloprint DK Affiliate Program

Does Helloprint DK have an affiliate program?

The Helloprint DK affiliate program is available from the TradeTracker Denmark affiliate network. It has been listed under the arte y vida sector.
Helloprint DK screenshot
www.helloprint.com

What is the commission rate for the Helloprint DK affiliate program?

Commissions start from 12%.

What countries can I promote this program in?

At minimum and depending on network you should be able to promote the Helloprint DK affiliate program in Denmark. Other regions also might be available for this program. You should contact the administers of the program to find out more.

How do I join the Helloprint DK affiliate program?

In order to apply to the Helloprint DK affiliate program you usually need to be a direct member of the program, or a member of TradeTracker Denmark . Details of each program and the network are shown below, along with links to each program. Even if you are a member of these networks already, just click through to the program, login and join.

TradeTracker Denmark logo

Helloprint DK affiliate program by TradeTracker Denmark

Helloprint, enkelt arrangeret, uden besvær
Velkommen til kampagnen i Helloprint! Vores mål er at blive Danmarks største online trykkeri. For at opnå dette ønsker vi ikke kun at samarbejde effektivt med kunder, men også tilknyttede virksomheder. Hvis du gerne vil være en del af dette, så deltag i vores program og promovere Helloprint.

Helloprint tilbyder en lang række specielle printtjenester online. Sortimentet spænder fra brandingprodukter (f.eks. Brochurer, kuglepenne, konvolutter og visitkort) til salgsfremmende produkter og tekstiler (f.eks. T-shirts, skærme, bannere). Dette program er beregnet til datterselskaber, der er i stand til at sælge vores produkter til virksomheder og forhandlere. Salgstransaktionerne godkendes ugentligt.

Dine fordele:
✓ Betydelige provisioner for salgstransaktioner.
✓ Alle tilknyttede virksomheder, der er involveret i salgstragten, modtager provision, ikke kun det sidste berøringspunkt. Jo tættere på transaktionen, desto højere er provisionen.
✓ Ugentlig godkendelse af alle salgstransaktioner.
✓ Adgang til alt vores reklamemateriale.
✓ Adgang til en lang række produkter.
✓ Vi reagerer altid så hurtigt som muligt på spørgsmål og bemærkninger.

Helloprint står for
✓ Brugervenlighed og hurtighed i ordreprocessen (inkl. Online designstudie)
✓ Kvalitet og pålidelig kontrol af produktion, logistik og kunst.

Spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål angående vores kampagne eller manglende reklamemateriale? Tøv ikke med at kontakte os på eller gennem billetsystemet via Tradetracker.

/

Helloprint, simply arranged, without hassle
Welcome to the campaign of Helloprint! Our goal is to become the largest online printing shop in Denmark. To achieve this, we do not only want to collaborate effectively with customers but also affiliates. Are you as driven and passionate about the potential of e-commerce in the printing industry? Then join our program and promote Helloprint.

Helloprint offers an extensive range of customisable printing services online. The assortment ranges from branding products (e.g. brochures, pens, envelopes and business cards) to promotional products and textiles (e.g. t-shirts, displays, banners). This program is intended for affiliates that are able to sell our products to businesses and resellers. The sale transactions are approved weekly.

Your benefits:
✓ Substantial commissions for sales transactions.
✓ All affiliates involved in the sales funnel receive commissions, not only the last touchpoint. The closer to the transaction, the higher the commission.
✓ Weekly approvals for all sales transactions.
✓ Access to all our promotion material.
✓ Access to a wide range of products.
✓ We always respond as quickly as possible to questions and remarks.

Helloprint stands for
✓ Ease and speed in the order process (incl. online design studio)
✓ Quality and reliable production, logistics, and artwork checks.

Questions?
If you have any questions regarding our campaign or missing promotion material? Do not hesitate to contact us at or through the ticket system within the Tradetracker dashboard.


Helloprint er en ny og professionel online print butik, som tilbyder en mange printløsninger til rimelige priser. Så lige meget om du lige er startet som en entreprenør, eller du gerne vil promovere din forretning med flyers, så er Helloprint noget for dig.

Karakteristisk for Helloprint er deres kultur, drevet af målet om at blive det største online trykkeri. Dette forsøges opnået ved af holdte løfter til kunderne, den hurtige vedtagelse af de nyeste teknologier og vindermentaliteten. På samme tid mister vi aldrig kunden, som modtager optimal service til alle printløsniger. Denne mentalitet blev tildelt i 2016 med prisen 'Rising Star 2016' af Deloitte.

/

Helloprint is a young and professional online print shop, offering a wide range of business print solutions at affordable prices. Regardless if you just started as an entrepreneur and are in need of envelopes or business cards, or you want to promote your business with flyers and flags, at Helloprint this is simply arranged without hassle.

Distinctive for Helloprint is its culture, driven by the goal to become the largest online print shop. This is shown by the promises made, the quick adoption of the latest technologies and the winners mentality. At the same time we never lose sight of the customer, who receives optimal service for all printing solutions. This mentality was awarded in 2016 with the ‘Rising Star 2016’ award by Deloitte.
Commission rates pay up to 12%
This program has a cookie length of 30 days.
For full details click through to TradeTracker Denmark to find out more.
Join Program