OKAY.sk Affiliate Program

OKAY.sk Affiliate Program

Does OKAY.sk have an affiliate program?

The OKAY.sk affiliate program is available from the Commission Junction affiliate network. It has been listed under the computer & electronics (consumer electronics) sector.
OKAY.sk screenshot
www.okay.sk

What is the commission rate for the OKAY.sk affiliate program?

Commissions vary between 0.25% and 6%.

What are the Earnings Per Click (EPC) with the OKAY.sk affiliate program?

Earnings Per Click (EPC) average around 2.91

What countries can I promote this program in?

At minimum and depending on network you should be able to promote the OKAY.sk affiliate program in Czechia. Other regions also might be available for this program. You should contact the administers of the program to find out more.

Does OKAY.sk have a product or data feed?

Yes, the OKAY.sk affiliate program does seem to have a data feed available. You should be able to access it based on your permissions and join status from Commission Junction .

How do I join the OKAY.sk affiliate program?

In order to apply to the OKAY.sk affiliate program you usually need to be a direct member of the program, or a member of Commission Junction . Details of each program and the network are shown below, along with links to each program. Even if you are a member of these networks already, just click through to the program, login and join.

Commission Junction  logo

OKAY.sk affiliate program by Commission Junction

Vitajte zarábajte s novým affiliate programom okaysk česká spoločnosť okay elektrospotrebiče bola založená v r 1994 a stala sa najúspešnejšou spoločnosťou na trhu elektra v čr a sr affiliate partnerom ponúkame nasledujúce provízie biela technika 2 elektronika 12 foto kamery 05 3 malé spotrebiče 3 mobily gps 05 2 pc doplnky kancelária 05 2 počítače tablety 05 2 príslušenstvo 2 nábytok 6 dlžka platnosti cookie je 30 dní sem ppc je povolený okrem zacielenie na okay okay elektro okay elektrospotrebiče okay profesor jena jena nabytok okay nabytok okayczsk jenanabytekcz produktový feed nie je určený pre zľavové portály podmienky affiliate programu nájdete na httpaffiliateokayczsk v prípade ďalších otázok sa prosím obráťte na affiliateokayskeu

english version welcome czech company okay elektrospotřebiče founded in 1994 became the most successful company in the field of electro in the czech republic and slovakia commission white goods 2 electronics 12 photo camera 05 3 small appliances 3 cell phones gps 05 2 pc accessories office 05 2 computers tablets 05 2 accessories 2 furniture 6 cookie 30 days sem ppc allowed excluding okay okay elektro okay elektrospotřebiče okay profesor jena jena nabytek okay nabytek okayczsk jenanabytekcz product feed is not for coupon sites tcs httpaffiliateokayczsk contact affiliateokayskeu

Commission rates pay between 0.25 and 6%
For full details click through to Commission Junction to find out more.
Join Program