OSMPower.pl Affiliate Program

OSMPower.pl affiliate program

Does OSMPower.pl have an affiliate program?

The OSMPower.pl affiliate program is available through the TradeTracker Poland and MyLead affiliate networks. It has been listed under the libros, periódicos y revistas sector.
OSMPower.pl screenshot
www.osmpower.pl

What is the commission rate for the OSMPower.pl affiliate program?

Commissions vary between 5.6% and 7% depending on the network. Commission details per network are shown in the detail below if we have them. Otherwise further details can be obtained by clicking through to the program or network.

What countries can I promote this program in?

At minimum and depending on network you should be able to promote the OSMPower.pl affiliate program in Poland.

How do I join the OSMPower.pl affiliate program?

In order to apply to the OSMPower.pl affiliate program you usually need to be a direct member of the program, or a member of TradeTracker Poland or MyLead .

Details of each program and the network are shown below, along with links to each program. Even if you are a member of these networks already, just click through to the program, login and join.

TradeTracker Poland logo

OSMPower.pl affiliate program by TradeTracker Poland

Kampania rozliczana w modelu CPS.

Account manager: Marta Soroka

Kilka lat temu wydaliśmy swoje książki jako selfpublisherzy. Nauczyliśmy się trochę procesu i kusiło nas, aby wydać książkę zagranicznego autora. Nie wygraliśmy licytacji, bo nie mogliśmy udowodnić, że damy radę to zrobić. Po prostu brakowało nam portfolio. Stąd pojawiły się pierwsze książki Todda Henryego i Fredrika Eklunda, a potem kolejne.

W ostatnim czasie znowu negocjowaliśmy tytuł tego samego autora i tym razem już nie było wątpliwości co do naszego portfolia książek. I jak klamra, wydawnictwo zaczęło się od chęci wydania książki Tony’ego Robbinsa, i teraz wydajemy jego najnowsza książkę. I tak też powstało nasze wydawnictwo. 5 lat temu nie wpadlibyśmy na to, że będziemy wydawać książki i to książki takich niesamowitych autorów, trenerów i przedsiębiorców. Co zatem za kolejne 5 lat?

Teraz wiemy, że prawdopodobnie nie jesteśmy w stanie nawet sobie tego wyobrazić! Bo rzeczywistość i tak znacznie przerośnie nasze wyobrażenia :)
Commission rates pay up to 7%
This program has a cookie length of 30 days.
For full details click through to TradeTracker Poland to find out more.
Join Program
MyLead logo

OSMPower - PL affiliate program by MyLead

A few years ago, we published our books as self-publishers. We learned a bit of the process and we were tempted to release a book by a foreign author. We didn't win the bidding because we couldn't prove that we could do it. We just missed the portfolio. Hence, the first books by Todd Henry and Fredrik Eklund appeared, and then more. Recently, we were negotiating the title of the same author again and this time there was no doubt about our book portfolio. And like a buckle, the publishing house started with a desire to publish Tony Robbins' book, and we are now releasing his latest book. And that's how our publishing house was founded. 5 years ago, we wouldn't have thought of publishing books, including books by such amazing authors, trainers and entrepreneurs.

Commission rates from 5.6%
For full details click through to MyLead to find out more.
Join Program