Mojamana.sk Affiliate Program

Mojamana.sk Affiliate Program

Does Mojamana.sk have an affiliate program?

The Mojamana.sk affiliate program is available from the Commission Junction affiliate network. It has been listed under the food & drinks (groceries) sector.
Mojamana.sk screenshot
mojamana.sk

What is the commission rate for the Mojamana.sk affiliate program?

Commissions vary between 10% and 15%.

What are the Earnings Per Click (EPC) with the Mojamana.sk affiliate program?

Earnings Per Click (EPC) average around 32.94

What countries can I promote this program in?

At minimum and depending on network you should be able to promote the Mojamana.sk affiliate program in Czechia. Other regions also might be available for this program. You should contact the administers of the program to find out more.

Does Mojamana.sk have a product or data feed?

Yes, the Mojamana.sk affiliate program does seem to have a data feed available. You should be able to access it based on your permissions and join status from Commission Junction .

How do I join the Mojamana.sk affiliate program?

In order to apply to the Mojamana.sk affiliate program you usually need to be a direct member of the program, or a member of Commission Junction . Details of each program and the network are shown below, along with links to each program. Even if you are a member of these networks already, just click through to the program, login and join.

Commission Junction  logo

Mojamana.sk affiliate program by Commission Junction

Mana™ to je nutrične kompletný produkt pri výrobe ktorého sa využívajú najvyspelejšie technológie súčasnosti a najnovšie vedecké poznatky mana™ poskytuje pohodlnú výživu kedykoľvek kedy ju potrebujete šport kancelária cestovanie gaming mana ™ je tu pre všetky momenty kedy sa v rekordnom čase potrebujeme kvalitne najesť doplniť perfektne vyvážené palivo a pokračovať v tom čo nás v živote ženie dopredu · z najlepších surovín · nutrične kompletná · bez námahy · 4 prichute drink aj prášok · cenovo dostupná · udržateľná dôraz na nízku uhlíkovú stopu

podmienky programu 515 provízia 730 dní cookies sem na brand nie je povolen

v prípade ďalších otázok sa prosím obráťte na podporamojamanaskvivnetworkscom

en why there is nothing else like mana because no other food gives your body everything it needs for less money in less time and with such little effort you get a nutritionally complete allinone meal made with a view to clean and sustainable living and its delicious neutral flavor allows for endless tweaks and modifications clinically proven and laboratory tested program terms 515 commission cookie lifetime 730 days sem on brand is not allowed

please do not hesitate to contact us at podporamojamanaskvivnetworkscom

Commission rates pay between 10 and 15%
For full details click through to Commission Junction to find out more.
Join Program