Koszulkowy.pl Affiliate Program

Koszulkowy.pl Affiliate Program

Does Koszulkowy.pl have an affiliate program?

The Koszulkowy.pl affiliate program is available through the TradeTracker Poland and MyLead affiliate networks. It has been listed under the moda y joyas sector.
Koszulkowy.pl screenshot
koszulkowy.pl

What is the commission rate for the Koszulkowy.pl affiliate program?

Commissions vary between 5.6% and 7% depending on the network. Commission details per network are shown in the detail below if we have them. Otherwise further details can be obtained by clicking through to the program or network.

What countries can I promote this program in?

At minimum and depending on network you should be able to promote the Koszulkowy.pl affiliate program in Poland. Other regions also might be available for this program. You should contact the administers of the program to find out more.

How do I join the Koszulkowy.pl affiliate program?

In order to apply to the Koszulkowy.pl affiliate program you usually need to be a direct member of the program, or a member of TradeTracker Poland or MyLead . Details of each program and the network are shown below, along with links to each program. Even if you are a member of these networks already, just click through to the program, login and join.

TradeTracker Poland logo

Koszulkowy.pl affiliate program by TradeTracker Poland

Kampania rozliczana jest w modelu CPS = 7% od wartości netto koszyka*

*Drodzy Wydawcy, początkowo w wygenerowanych transakcjach będzie się odkładała kwota brutto wraz z kosztem wysyłki. Prosimy żebyście mieli na uwadze fakt, że podczas walidacji - prowizja będzie naliczana od kwoty netto, bez kosztów dostawy.

Opiekun kampanii: Eliza MożdżerKoszulkowo tworzy grupa młodych ludzi, którzy sami siebie nazywają koszulkowymi zapaleńcami. Zespół tryska młodością oraz zaskakuje profesjonalizmem. W temacie jakości nie uznają kompromisów, posiadają niezbędną wiedzę techniczną oraz psychologiczną, konieczną do zaspokojenia wszelkich potrzeb ich klientów.
Commission rates pay up to 7%
This program has a cookie length of 30 days.
For full details click through to TradeTracker Poland to find out more.
Join Program
MyLead logo

Koszulkowy.pl - PL affiliate program by MyLead

T-shirt is created by a group of young people who call themselves T-shirt enthusiasts. The team is full of youth and surprises with professionalism. They do not compromise on quality, have the necessary technical and psychological knowledge to meet all the needs of their customers.

Commission rates from 5.6%
For full details click through to MyLead to find out more.
Join Program